ξ2018≅ ⇑⇑

♥ The Magician of possibilities occurring in your favor out in the universe, a metaphor for your free will and good luck combining in a rare opportunity to move way ahead … Meer lezen over ξ2018≅ ⇑⇑

℘ Œnergetische Ervaring

Dankbaarheid, mij gezegend voelen na het samenkomen van meer dan 25 groepen vanaf het moment dat ik gestart ben 2 jaar geleden op 6 september 2015, wat toen opende als … Meer lezen over ℘ Œnergetische Ervaring

The Master Numbers #11 #22 #33 #44

The Master Numbers 

11 : Change the way we connect.

22 : Change the way that we live.

33 : Change the way that we act.

33/6 :: De Verlichte Nurturer

Het Meester Getal 33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT

“33” staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het innerlijk-kind.