ξ2018≅ ⇑⇑

♥ The Magician of possibilities occurring in your favor out in the universe, a metaphor for your free will and good luck combining in a rare opportunity to move way ahead … Meer lezen over ξ2018≅ ⇑⇑

Compassionate, exceptional sensitive, kind

There are few friends in life that make you feel proud to have them as a friend, knowing that they choose there friends wisely. Feeling confident, daring to make a … Meer lezen over Compassionate, exceptional sensitive, kind

℘ Œnergetische Ervaring

Dankbaarheid, mij gezegend voelen na het samenkomen van meer dan 25 groepen vanaf het moment dat ik gestart ben 2 jaar geleden op 6 september 2015, wat toen opende als … Meer lezen over ℘ Œnergetische Ervaring

33/6 :: De Verlichte Nurturer

Het Meester Getal 33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT

“33” staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het innerlijk-kind.

Bliss 祝福

The things you think are weird, unusual, unacceptable, the things you think you need to hide, are eventually the things that bring you home. ©2017 Eのwin Bekedam     

Blessings we struggle to understand

Having your unique journey and experience through understanding your own gift as having an understanding from who your are meant to be. Trusting your inner voice by recognizing our own … Meer lezen over Blessings we struggle to understand

LIFE, live life…

LIFE, live life… Meet and see your true self through others. Heal your self and others through channeling energy. Feeling the existence of life in your system. Heal, meditate and … Meer lezen over LIFE, live life…