ξ2018≅ ⇑⇑

♥ The Magician of possibilities occurring in your favor out in the universe, a metaphor for your free will and good luck combining in a rare opportunity to move way ahead … Meer lezen over ξ2018≅ ⇑⇑

℘ Œnergetische Ervaring

Dankbaarheid, mij gezegend voelen na het samenkomen van meer dan 25 groepen vanaf het moment dat ik gestart ben 2 jaar geleden op 6 september 2015, wat toen opende als … Meer lezen over ℘ Œnergetische Ervaring

Bliss 祝福

The things you think are weird, unusual, unacceptable, the things you think you need to hide, are eventually the things that bring you home. ©2017 Eのwin Bekedam     

LIFE, live life…

LIFE, live life… Meet and see your true self through others. Heal your self and others through channeling energy. Feeling the existence of life in your system. Heal, meditate and … Meer lezen over LIFE, live life…