ξ2018≅ ⇑⇑

♥ The Magician of possibilities occurring in your favor out in the universe, a metaphor for your free will and good luck combining in a rare opportunity to move way ahead … Meer lezen over ξ2018≅ ⇑⇑

2018 – Happy 11/2 YEAR!

Happy 11/2 YEAR! In de numerologie wordt nummer 11 beschouwd als een hoekgetal. De dubbele getallen vormen een vibratie die goddelijke inspiratie belichaamt en dingen laat gebeuren. In het 11/2 jaar … Meer lezen over 2018 – Happy 11/2 YEAR!

The very shape of the 6 resembles and symbolizes “Pregnant with Love”

9Th House – Northern Moon Knot, “Soul Mission”: Teacher of Teachers with a spiritual wisdom beyond one’s years, to share in my own unique way with compassion, joy, responsibility as … Meer lezen over The very shape of the 6 resembles and symbolizes “Pregnant with Love”

Compassionate, exceptional sensitive, kind

There are few friends in life that make you feel proud to have them as a friend, knowing that they choose there friends wisely. Feeling confident, daring to make a … Meer lezen over Compassionate, exceptional sensitive, kind

℘ Œnergetische Ervaring

Dankbaarheid, mij gezegend voelen na het samenkomen van meer dan 25 groepen vanaf het moment dat ik gestart ben 2 jaar geleden op 6 september 2015, wat toen opende als … Meer lezen over ℘ Œnergetische Ervaring

The Master Numbers #11 #22 #33 #44

The Master Numbers 

11 : Change the way we connect.

22 : Change the way that we live.

33 : Change the way that we act.

To transform the world

“To transform the world, we must begin with ourselves; and what is important in beginning with ourselves is the intention. The intention must be to understand ourselves and not to … Meer lezen over To transform the world

Meester Nummer 11/2 — Het pad van verlichting

11/2 Master Number has wide range variety of names: “Inspirational Messenger” “Wounded Healer” “Inspired Adventurer” “The Inspired Healer” “The Peacemaker” “The Intuitive One” “Spiritual Messenger” 

33/6 :: De Verlichte Nurturer

Het Meester Getal 33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT

“33” staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het innerlijk-kind.

—A simple man, a gentle soul—

I’m person of freedom a compassionate soul. I’m not perfect or more than, just one kind of human being that seems to have a great deal of care and sensitivity … Meer lezen over —A simple man, a gentle soul—

Dragonfly out in the sun

The lessons of acceptance of yourself and others; to find the willingness to go beyond your comfort zone to seek your vision, is not always easy, perhaps you are more comfortable with the good friend and teacher, the compassionate soul.

“Destiny Path 33 — But I am so insecure” —

Bliss 祝福

The things you think are weird, unusual, unacceptable, the things you think you need to hide, are eventually the things that bring you home. ©2017 Eのwin Bekedam     

Blessings we struggle to understand

Having your unique journey and experience through understanding your own gift as having an understanding from who your are meant to be. Trusting your inner voice by recognizing our own … Meer lezen over Blessings we struggle to understand

LIFE, live life…

LIFE, live life… Meet and see your true self through others. Heal your self and others through channeling energy. Feeling the existence of life in your system. Heal, meditate and … Meer lezen over LIFE, live life…

LEADERSHIP

Be UN-like anyone else as your true-self comes forward from living your own traits in prosperity. One therefore needs to recognize their own true-self as forthcoming in what one chooses to … Meer lezen over LEADERSHIP

Geheel (EIGEN) unieke wijze

Informatie opnemen als een spons… Het op een geheel (eigen) unieke wijze in het moment mogen uitdragen wat zich aandient voor een groep wandelaars. Waarbij iedereen zijn eigen eigenheid mag … Meer lezen over Geheel (EIGEN) unieke wijze