Intensiteit: Bio-energetica-II

(open)bloeien door Bewustwording

Dit is een nieuwe (wandel) groep die ik start voor wandelaars die al eerder met mij gewandeld hebben. Voor de wandelaar wie het aanspreekt een stap te willen nemen in dieptewerk met een energetische krachtige intensiteit waarin ieder hun eigen proces mag gaan waarnemen in healing door lichaamsbewustzijn met levensvreugde in ontplooiing van “de zelf” als innerlijk verwezenlijken.

Een nieuw stap, een samenkomen van wandelaars met uiteenlopende achtergronden wie hier vanuit eenheid in verbinding durft te treden met elkaar. Het ontmoeten van je ware zelf door anderen. Hier waar bewustwording voort gebracht mag worden, je mag berusten in de diepte van emotie. En een sterk verlangen roept om gehoort te worden, een innerlijke behoefte om een spiritueel begrip te verkrijgen over de wereld om mij heen.

In waardering voor de natuur en de wonderen van de wereld om ons heen. In begrip een onder deel uit te maken van een groter geheel . Niet van schijn of belofte, maar wanneer we ons onvoorwaardelijk durven zien. Hier waar verlichting mag plaatsvinden wanneer we ons verbinden met ons innerlijke licht van de scheppendekracht.

  • Bio-Energetica-II – Bij deelname aan deze wandeling: Kennismaking “Intensiteit – bio-energetica-I” vereist.
  • Deze groepen worden vanaf september 2019 aangeboden door
    Bekam Healing
  • Bijdrage: Bio-energectica-II wandeling : €35,-

BEKAM HEALING
The NATURAL way of HEALING