33/6 :: De Verlichte Nurturer

 

Het Meester Getal 33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT

“33” staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het innerlijk-kind.

33/6: Pluto: het huis van bewustwording

Het getal 33 in de numerologie wordt in de astrologie gelinkt aan de planeet Pluto. (Het kraken van Pluto, hervormen, transformeren.)

Mede is “33″ het ‘Christus nummer’. Begrijp dus dat je doel in het helpende, helende, vreugdevolle en creatieve rijk van expressie valt. Als je de dubbele 3 hebt, wordt je geroepen om met vreugde, plezier en communicatie vanuit het hart te leven.

De dubbel 3 van de Solar Plexus (maag streek): Ik ben in vrede met mijzelf, ik druk mij uit op een krachtige manier in aanvaarding met zelfliefde in acceptatie staande voor wie je bent. Waarbij eten het leven innemen is. Emoties toestaan. Onderbuikgevoel mogen erkennen.

33/6: Pluto staat voor het zijn. Omhoog getild worden door processen. In relaties de ander aanvaarden en laten uitgroeien tot wie die in zijn diepste wezen is. Als onvoorwaardelijk lief leren hebben waarbij iedere trouw hart een ander trouw hart verdient. Waarbij je leert liefhebben door transformatie toe te staan en ander in je hart durft toe te laten.

Waar het om gaat in de eerste helft van je leven zit in het getal 6. In de tweede helft van je leven heb je de kans uit te groeien in de “33”. Je voelt de kracht wel aanwezig, maar je durft het niet te gebruiken.

Je bent goed op jouw gebied maar je kunt het niet gebruiken als je niet weet wat je moet doen. Altijd met het gevoel een voet aan de andere kant te hebben staan. In de jonge jaren kan het als overweldigend voelen in het balanceren van je emoties. 

Op latere leeftijd voel je intense kracht als voortstuwende kracht waarop je terugvalt met een enorme drive om jou eigenheid, je gift naar buiten toe te leven.Waarbij je in het eerste deel van je leven op aarde meer van buiten naar binnen leefde om vervolgens vanuit een rijk innerlijk leven naar buiten te treden via creatieve expressie in levenskunst met plezier en vreugde. In acceptatie van je eigenheid en niet heel zijn in je menselijke beperking. Vanuit de lichtkant mag leven met het geestelijk bewustzijn, psychische kracht en de verantwoording die jij in dubbele zin op jou schouders voelt.  

De hoge trilling van het meester getal “33” is sterk humanitair van nature en spreekt vanuit dienstbaarheid in geestelijke groei met een grote behoefte aan harmonie en balans in de wereld rond jou. De buik van de 6 staat symbool voor natuurlijke vader, de zachtere kant van het leven in de liefdevolle expressie, romanticus, verzorgende. 

Moeder aarde centraal in het losmaken van materie in de hoogste zin van het woord. Jou identiteit wordt niet aan de materiële kant van het leven ontleend in jouw pad van dienstbaarheid, bereidheid te vertrouwen in het leven en de mensheid. Waarbij iets groters dan jezelf vanuit je diepste wezen de verbinding aan roept, dat zo duidelijk aanwezig is dat het niet te negeren valt. Het diepe gevoel van binnen dat je een grotere impact tot verandering in de wereld teweeg mag brengen. Iets in jou dat roept vanaf jonge leeftijd dat je deelgenoot bent van een groter geheel waar je nauwelijks woorden nog vorm aan kunt geven. 

Ik wilde proberen uit eigen beleving wat te delen over mijn levenspad, bestemmings- nummer “33”. Waar vaak naar verwezen wordt als de “Master Teacher” “Master Healer”. Ook in vallen en opstaan, vernieuwing, bewustwording in verband gebracht met Christus pad van verlichting en opstanding waarbij je hoge vibratie in energie draagt die gespannen aanvoelt en moeilijk is uit te kanaliseren zonder dat er emotioneel balans gevonden wordt. Er is een contrast aanwezig van in de spotlight van de volle schijnwerpers staan tot liever de natuurlijke huiselijke vader zijn.

new 33N

Edwin Bekedam ©201